Zmiana limitów podatkowych w 2024 roku

Nowy rok przyniesie ze sobą istotne zmiany w limitach podatkowych, które wpłyną na kondycję finansową wielu przedsiębiorców. Nowe wytyczne, obowiązujące od 1 stycznia 2024 roku, będą wyznaczać ramy dla opodatkowania wszystkich podatników, niezależnie od ich wielkości. Z tego powodu warto się z nimi zapoznać zawczasu, tak aby wykorzystać je jako...

Jak ochronić małą firmę przed oszustwami finansowymi?

Prowadzenie własnego biznesu w dzisiejszych czasach oferuje wiele możliwości rozwoju, nawet dla najmniejszych firm. Postęp technologiczny ułatwia dotarcie do klientów z różnych miejsc na świecie, lecz nie zwalnia z konieczności zachowania ostrożności. Oszustwa finansowe coraz częściej mają miejsce w Internecie, który ułatwia zachowanie anonimowości i pozornej bezkarności.Jeśli prowadzisz samodzielnie swoją...

Co może być kosztem w jednoosobowej działalności gospodarczej?

Koszt w firmie to wydatek poniesiony przez przedsiębiorstwo w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Koszty są uwzględniane w procesie obliczania dochodu firmy i mają wpływ na jej wynik finansowy. Firmom jednoosobowym, które rozliczają się skalą podatkową lub liniowo, zazwyczaj zależy na generowaniu kosztów. Z tego artykułu dowiesz się, dlaczego warto robić...

Obowiązkowa integracja KSeF – co nas czeka w przyszłym roku?

Od przyszłego roku w Polsce wchodzi w życie nowa ustawa dotycząca elektronicznego fakturowania, znana jako Krajowy System e-Fakturowania (KSeF). Ta zmiana ma na celu modernizację procesów księgowych oraz usprawnienie wymiany dokumentów handlowych. Co w praktyce oznacza ta ustawa dla przedsiębiorców?KSeF wprowadza obowiązek wystawiania i przekazywania faktur w formie elektronicznej. Dotychczasowe...

Work-life balance a Kodeks Pracy

Zniwelowanie różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn oraz umożliwienie pracownikom godzenia obowiązków zawodowych z życiem rodzinnym jest kluczowym celem równości płci i równowagi pomiędzy pracą a życiem osobistym. W takim celu powstała dyrektywa Work-life balance, której przepisy obowiązują w Polsce od 26 kwietnia 2023 roku. W jaki sposób dyrektywa Parlamentu...