Zmiana limitów podatkowych w 2024 roku

Nowy rok przyniesie ze sobą istotne zmiany w limitach podatkowych, które wpłyną na kondycję finansową wielu przedsiębiorców. Nowe wytyczne, obowiązujące od 1 stycznia 2024 roku, będą wyznaczać ramy dla opodatkowania wszystkich podatników, niezależnie od ich wielkości. Z tego powodu warto się z nimi zapoznać zawczasu, tak aby wykorzystać je jako szansę na poprawę efektywności Twojej działalności gospodarczej.

W tym artykule omówimy, jaki będzie limit dla pełnej księgowości, status małego podatnika w VAT, PIT i CIT oraz zasady ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Na sam koniec podzielimy się również praktycznymi wskazówkami, które pomogą Ci lepiej zoptymalizować Twoją strategię podatkową w kolejnych miesiącach.

 

Jakie czynniki wpływają na ustalenie limitów podatkowych?

Limity podatkowe w Polsce określane są w euro. Aby przeliczyć je na złote, należy zastosować kurs NBP z pierwszego dnia roboczego października. Na 2024 rok zostały więc określone na podstawie kursu euro z dnia 2 października 2023 roku, który wyniósł wtedy 4,6091 zł. Natomiast w 2022 roku kurs 1 EUR stanowił równowartość 4,8272 zł. Jak więc widać, w przyszłym roku limity te ulegną obniżeniu.

 

Od jakiej kwoty obowiązuje pełną księgowość w 2024?

Wartość progu, od którego wymagana jest pełna księgowość, to równowartość 2.000.000 euro obliczane według wspomnianego wyżej schematu i kursu. Oznacza to, że ze względu na tegoroczny spadek kursu euro, przedsiębiorcy muszą prowadzić pełną księgowość od stycznia 2024 roku, jeśli ich roczne przychody przekroczą 9.218.200 złotych. Wiąże się to z obowiązkiem prowadzenia szczegółowej dokumentacji finansowej, w tym różnych ksiąg i sprawozdań finansowych, takich jak bilans, czy rachunek zysków i strat.

 

Limit małego podatnika VAT, PIT i CIT w 2024 roku

Status małego podatnika VAT pozwala na rozliczanie VAT co kwartał zamiast co miesiąc, a także stosowanie rozliczenia kasowego zamiast tradycyjnego rozliczenia memoriałowego.

·      W standardowej procedurze, VAT za dany miesiąc trzeba zadeklarować i opłacić do 25. dnia następnego miesiąca.

·      Dla małych podatników VAT, na przykład, VAT za trzeci kwartał trzeba rozliczyć do 25. października.

Wedle prawa limit dla małego podatnika VAT wynosi 2.000.000 euro, ale dla niektórych grup przedsiębiorców jest on niższy i jest równy 45.000 euro. Dlatego w 2024 roku status ten będzie przysługiwał:

·      Przedsiębiorcom, których sprzedaż (razem z VAT) nie przekroczyła 9.218.000 zł w 2023 roku.

·      Osobom świadczącym usługi maklerskie, których sprzedaż (razem z VAT) nie wynosiła więcej niż 207.000 zł w 2023 roku.

Ten sam limit 2.000.000 euro tyczy się całkowitej kwoty sprzedaży towarów oraz usług w poprzednim roku podatkowym, której nie można przekroczyć jako mały podatnik PIT i CIT. Co więcej, posiadanie tego statusu związane jest również z wielkością limitu jednorazowej amortyzacji pewnych środków trwałych. Ich zakup jednak musi mieścić się w kategorii 3-6 i 8 według klasyfikacji środków trwałych, a także nie przekraczać 230.000 zł rocznie (50.000 euro).

 

Kiedy w 2024 roku opłaca się ryczałt?

Przedsiębiorcy, którzy chcą w 2024 roku rozliczać się w formie ryczałtu ewidencjonowanego, również muszą pamiętać o zmianach w zakresie dwóch limitów przychodu:

·      Limit roczny wynosi 2.000.000 euro, czyli zgodnie z nowym kursem 9.218.200 zł.

·      Limit kwartalny wynosi 200.000 euro, czyli Twój maksymalny przychód może wynieść 921.820 zł.

Dobra wiadomość jest taka, że w przypadku, gdy dopiero rozpoczynasz działalność gospodarczą w 2024 roku, nie musisz martwić się o limit przychodu. Ograniczenie to dotyczy wyłącznie tych, którzy kontynuują prowadzenie biznesu. Z kolei w przypadku spółek cywilnych i jawnych, do limitu przychodu dla ryczałtu wlicza się łączny przychód wszystkich wspólników.

 

Strategia podatkowa w 2024 roku – najlepsze praktyki

Wszyscy ci, którzy mogą zostać dotknięci zmianami w limitach podatkowych, powinni podjąć następujące działania:

1.     Przeanalizować swoje przychody z roku 2023 i sprawdzić, czy nie przekroczą limitów podatkowych w 2024 roku.

2.     W przypadku przekroczenia limitów podatkowych podjąć decyzję o zmianie formy opodatkowania lub sposobu rozliczania podatku VAT.

3.     Jeśli będzie konieczność prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych, przygotować się do tego procesu, np. poprzez wybór biura rachunkowego lub zatrudnienie księgowego.

 

Obniżenie limitów podatkowych w 2024 roku to bardzo istotna informacja dla właścicieli małych i dużych biznesów. Dostosowanie się do nich pozwoli Ci uniknąć ryzyka i utrzymać rentowność swojej firmy. Dlatego ważne jest, aby dokładnie zrozumieć wpływ zmiany limitów, a oprócz tego opracować odpowiednią strategię. Skorzystaj więc z naszych profesjonalnych usług, żeby mieć pewność, że Twoje finanse są w dobrych rękach.