ZUS dla Biznesu. Zmiany dla płatników składek od 2022 r.

Od nowego roku osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność, będą obliczały składkę zdrowotną według nowych zasad. Zmienią się także przepisy dotyczące m.in. dobrowolnych ubezpieczeń, terminów opłacania i rozliczania składek, korekty dokumentów rozliczeniowych oraz formy zawiadomienia o wysokości kładki wypadkowej

Składka zdrowotna

Polski Ład wprowadza zmiany dotyczące wyliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne, jej rozliczenia i opłacenia przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność. Pojawi się też nowy tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego oraz nowa grupa osób zwolnionych z opłacania składki.

Nowe zasady ustalania podstawy wymiaru składki

Obecnie, jeśli prowadzisz pozarolniczą działalność albo korzystasz z ulgi na start, ustalasz podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne według jednolitych zasad. Od nowego roku zasady te będą różne – będą zależały od Twojej formy opodatkowania.

Przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach ogólnych
(skala podatkowa oraz podatek liniowy)

Od lutego nowego roku miesięczną podstawę wymiaru składki będzie stanowił dochód uzyskany z działalności gospodarczej w miesiącu przed tym, za który będziesz opłacać składkę. Ta podstawa nie może być jednak niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Ważne!
Składkę za styczeń ustalasz na zasadach, które obowiązują do końca 2021 r.

Na podstawie:
Magazyn informacyjny ZUS Nr 3–4 (48–49) 2021