Zmiana limitów podatkowych w 2024 roku

Nowy rok przyniesie ze sobą istotne zmiany w limitach podatkowych, które wpłyną na kondycję finansową wielu przedsiębiorców. Nowe wytyczne, obowiązujące od 1 stycznia 2024 roku, będą wyznaczać ramy dla opodatkowania wszystkich podatników, niezależnie od ich wielkości. Z tego powodu warto się z nimi zapoznać zawczasu, tak aby wykorzystać je jako...