ZUS dla Biznesu. Zmiany dla płatników składek od 2022 r.

Od nowego roku osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność, będą obliczały składkę zdrowotną według nowych zasad. Zmienią się także przepisy dotyczące m.in. dobrowolnych ubezpieczeń, terminów opłacania i rozliczania składek, korekty dokumentów rozliczeniowych oraz formy zawiadomienia o wysokości kładki wypadkowej Składka zdrowotna Polski Ład wprowadza zmiany dotyczące wyliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne,...